Tìm kiếm
Hỗ trợ online
Chat with me
08.3961.8816-3961.8817
Chat with me
08.3961.2389
Sản phẩm mới
Chứng khoán
Website liên kết
Hệ thống tiếp địa & Phòng chống sét (KTS-STORMASTER LPI-UC)

ESE 15(Khớp đồng)-51M

ESE 30(Khớp đồng)-71M

ESE 50(Khớp đồng)-95M

ESE 60(Khớp đồng)-107M

CAT I (Khớp đồng)

CAT II (Khớp đồng)

CAT III (Khớp đồng)

Thiết bị đếm sét LSR-1

Van cân bằng đẳng thế TEC-100

Cấp thoát sét 7 lớp HVSC

Bộ xử lý đầu trên UTERKIT-MK2/ Dưới LTERMKIT

Trụ đỡ thủy tinh 2m FRP-2M

Khớp nối I/ LCOUPLING