Tìm kiếm
Hỗ trợ online
Chat with me
08.3961.8816-3961.8817
Chat with me
08.3961.2389
Sản phẩm mới
Chứng khoán
Website liên kết
Kim Thu Sét INGESCO-Tây Ban Nha (KTS-INGESCO)

PDC 2.1 - 57m

PDC 3.1 - 63m

PDC 3.3 - 75m

PDC 4.3 - 85m

PDC 5.3 - 95m

PDC 6.3 - 114m

PDC 6.4 - 120m

PDC E15 - 75m

PDC E30 - 80m

PDC E45 - 105m

PDC E60 - 120m

Thiết bị đếm sét CDR-1